O spolupráci

První setkání 

Na úvodní konzultaci se seznamujeme, probereme Vaše očekávání od terapie a posoudíme, zdali by nám vzájemná spolupráce vyhovovala. Je zde také prostor pro důležité informace týkající se naší spolupráce a Vaše dotazy. Není nutné jasně formulovat problém, se kterým přicházíte. Někdy i jeho pojmenovávání může být náplní spolupráce. 

 

Osobně/ online/ po telefonu

Terapie může probíhat osobně, online prostřednictvím videohovoru (Google Meet, WhatsApp), nebo jako hovory po telefonu. Jednotlivé formy setkávání lze různě kombinovat. 


Domlouvání termínů

Pokud je to z Vaší strany možné, termíny si plánujeme na měsíc dopředu. Když se na termínech s dostatečným předstihem domluvíme, mohu se více přizpůsobit Vašim časovým možnostem. 
 
 

Frekvence setkávání 

Obvyklá frekvence setkávání je zpočátku 1x týdně/1x za 14 dní. Alespoň 1-2x za měsíc to bývá smysluplné s ohledem na návaznost terapeutické práce. Dle Vaší aktuální situace je možné frekvenci setkávání zintenzivnit nebo rozvolnit.

 

Storno podmínky

Domluvený termín lze bezplatně zrušit s předstihem nejméně 48 hodin. Stačí poslat email, nebo SMS. 
V případě, že na sezení nedorazíte, nebo ho s méně než 48hodinovým předstihem zrušíte, je poplatek 100 % dané ceny bez ohledu na to, jaké důvody ke zrušení termínu vedly. 


Mlčenlivost

Všechny informace, které se o Vás v průběhu spolupráce dozvím, jsou důvěrné. Výjimkou je oznamovací povinnost závažných trestných činů a odborné supervize, v rámci kterých o Vás mohu hovořit za účelem zkvalitnění mé práce. I v tomto případě však nebudu sdělovat žádné údaje, které by mohly vést k narušení Vaší anonymity. Nutno dodat, že kolegové supervizoři jsou také vázáni mlčenlivostí.


Připomínky a stížnosti

Pokud budete vnímat nespokojenost s tím, jak sezení probíhají, neváhejte se na mě obrátit s čímkoliv, co byste potřebovali jinak. Zpětná vazba do terapie patří a může být v rámci terapeutického procesu velmi cenná. Sama Vás budu k dávání zpětné vazby při naší spolupráci vybízet. 


Krizové situace

Pokud se stane, že mezi sezeními přijde akutní krize a já Vám nebudu zrovna k dispozici, nebojte se využít následujících linek důvěry a krizových center, které fungují nonstop a jsou zdarma. Některé služby poskytují i krizový chat. 

Krizová centra:

V případě ohrožení života volejte zdravotnickou záchrannou službu - 155

Ukončení 

Ukončování terapie je její důležitou součástí a mělo by být předem naplánováno. Je vhodné, abychom měli dostatečný prostor pro zhodnocení naší spolupráce a rozloučení se. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!