Vystudovala jsem obor adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, a protože jsem záhy zjistila, že se nechci věnovat jen závislostnímu chování, rozšířila jsem svou působnost o psychoterapeutický výcvik, který právě dokončuji.

Vedle soukromé terapeutické praxe občas píšu články na webu Psychologie.cz.  Mezi mé klienty patří zejména mladí dospělí (± 20 - 35 let).
Co se členství v profesních institucích týče,  jsem kandidátním členem České asociace pro psychoterapii a řídím se jejich etickými standardy. V rámci profesního růstu svou práci konzultuji na supervizích a s kolegy během intervizí. Věřím, že si klienti zaslouží péči vzdělaného profesionála, proto svému odbornému vzdělání věnuji hodně času a v oboru se neustále dále vzdělávám, což považuji za celoživotní proces. 

Jsem vdaná a mám malého syna.


VZDĚLÁNÍ

 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy; obor adiktologie (Bc., Mgr.)
 • Erasmus+; University of Ghent - Faculty of Psychology and Educational Sciences
   

ODBORNÉ VÝCVIKY, KURZY

 • Komplexní psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik dynamického směru se zaměřením na trauma a mezigenerační přenos; Rafael institut (780 h.) / akreditace ČAP, ČPtS ČLS JEP.
 • Sandtray terapie hrou v pískovišti; Mgr. Veronika Galusová 
 • Kompletní kurz krizové intervence; Remedium 
 • Výcvik v chatové krizové intervenci a poradenství, VOŠSP Jahodovka 
 • Základy biosyntézy; Český institut biosyntézy 
 • Kurz motivačních rozhovorů; PhDr.Jan Soukup 
 • Kurz Pracovník v sociálních službách; MAVO 
 • Kurz meditace a mindfulness; Vnitřní prostor 
 • Kurz primární prevence rizikového chování; Prev-Centrum; Semiramis 


PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

 • Terapeutická linka Sluchátko
 • Centrum Locika; krizový chat pro děti zažívající domácí násilí 
 • Bona; chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním

 • Psychiatrická nemocnice Kosmonosy; oddělení resocializační péče

 • Národní linka pro odvykání
 • Ada+, Centrum pro děti a dorost a psychologická poradna, ZSI Kladno; individuální, skupinová, rodinná terapie

 • Proxima Sociale; selektivní primární prevence u žáků ZŠ

 • Prev-Centrum; Semiramis; všeobecná primární prevence rizikového chování žáků ZŠ, studentů SŠ


Vytvořte si webové stránky zdarma!