Individuální psychoterapie

S KÝM?

Pracuji s dospělými a s dospívajícími (15+) klienty. U dospívajících je doporučená spolupráce alespoň jednoho z rodičů. 

JAK PRACUJI?

Pracuji integrativním způsobem, který propojuje různé psychoterapeutické směry. Vycházím z dynamického psychoterapeutického přístupu, ve kterém je vztah terapeuta a klienta jeden z nejdůležitějších aspektů úspěchu psychoterapie. Základní metodou práce přitom zůstává terapeutický rozhovor. Kromě rozhovoru nabízím i neverbální techniky jako je terapeutické karty a pískoviště. 

Během setkání se věnujeme tomu, s čím přicházíte. Každé téma či pocity jsou důležité a mají v terapii své místo. Pokládám otázky, které směřují k Vašemu prožitku, tělesným odezvám či myšlenkám. Přičemž dané roviny se společně snažíme vzájemně propojovat. 

Hledáme nové perspektivy, ze kterých se na svůj životní příběh lze dívat. Propojujeme souvislosti mezi současnou situací a tím, co jsme prožívali v dětství. Následně můžeme získat pro své prožívání a chování více pochopení, a lépe si tak porozumět. Přitom pátráme po podpůrných zdrojích, ze kterých lze při práci na sobě čerpat. Přičemž rámcem celé terapie je práce s laskavostí k sobě bez nároku na okamžitou změnu.

S ČÍM?

Vytvořte si webové stránky zdarma!