Adiktologické poradenství


Nabízím ambulantní léčbu závislostních potíží ve formě adiktologického poradenství, diagnostiky závislostního chování  či zprostředkování další adiktologické péče. Poskytuji také podporu pro příbuzné a blízké osoby, které jsou zasaženy důsledky zasivlostniho chování. 

V rámci adiktologického poradenství není ve středu zájmu daná návyková látka ani závislostní chování, ale především Vaše prožívání. Společně se budeme snažit porozumět Vašim závislostním vzorcům a tendencím s uvědoměním, že závislostní problémy jsou důsledkem nikoliv příčinou daných potíží. 

Závislost se v průběhu naší spolupráce může vyvíjet, je poté možné, že se změní i druh péče, který budete potřebovat. Ve chvíli, kdy zjistíme, že ambulantní forma terapie je již nedostačující, zvážíme jiný více vyhovující způsob podpory. V tomto případě Vám mohu pomoct s orientací v systému adiktologických služeb v České republice a v případě potřeby Vám předám kontakty. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!